รายงานกำไรส่วนต่างที่ตัวแทนขายจะได้รับ

กำไรเฉลี่ย 28.31 % ต่อยอดขาย กำไรสูงสุด 93.80 % ต่อยอดขาย