รายงานกำไรส่วนต่างที่ตัวแทนขายจะได้รับ

กำไรเฉลี่ย 29.24 % ต่อยอดขาย กำไรสูงสุด 93.80 % ต่อยอดขาย