รายงานกำไรส่วนต่างที่ตัวแทนขายจะได้รับ

กำไรเฉลี่ย 26.23 % ต่อยอดขาย กำไรสูงสุด 85.27 % ต่อยอดขาย